Kattförsäkring Favorit

Katt Favorit är vår omfattande och mest populära kattförsäkring som ger alla katter ett bra skydd. Välj den ersättning och självrisk som passar just dina behov. Kattungar har upp till 30 % rabatt!

Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att katten är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder.

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Katt Favorit ersätter även tandsjukdomen TR (tidigare kallad FORL). Om du försäkrar din katt innan fem månaders ålder med anmärkningsfritt veterinärintyg från leverans ingår även skydd för dolda fel.

Skadas din katt i en trafikolycka under bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om katten behöver uppsöka veterinär. Detta gäller om katten vid olyckan färdats på ett säkert sätt i väl förankrad bur eller bakom lastgaller.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din katt avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan även få ersättning om katten förlorat betydelsefull fortplantningsegenskap.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din katt blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår mest populära kattförsäkring till ett bra pris med veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 10 % rabatt vid skadefrihet


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Fler kattförsäkringar

Kattförsäkring Olycksfall