Kattförsäkring Favorit

Katt Favorit är vår omfattande och mest populära kattförsäkring som ger alla katter ett bra skydd. Välj den ersättning och självrisk som passar just dina behov.

Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att katten är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder.

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall och kan ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Om du försäkrar din katt innan fem månaders ålder kan även skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingå.

Katt Favorit kan även ersätta för tandsjukdomen TR (även kallad FORL).

Skadas din katt i en trafikolycka under bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om katten behöver uppsöka veterinär. Detta gäller om katten vid olyckan färdats på ett säkert sätt i väl förankrad bur eller bakom lastgaller.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din katt avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan även få ersättning om katten förlorat betydelsefull fortplantningsegenskap.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din katt blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår mest populära kattförsäkring till ett bra pris med veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 10 % rabatt vid skadefrihet


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Kattförsäkring Olycksfall