Sveland Katteri

Sveland Katteri är vår förmånliga uppfödarförsäkring med individuellt skydd för varje katt. Du kan få ersättning om katten förlorar sin fortplantningsförmåga eller om den p.g.a. vissa sjukdomar inte får lov att användas i avel. Kattkullsförsäkring ingår från det att du meddelar oss att kullen är född.

Sveland Katteri kan tecknas om du är uppfödare och har minst två katter i regelbunden avel. Uppfödningen ska vara registrerad och godkänd. Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att katten är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder. Varje katt försäkras individuellt.

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall och kan ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Om du försäkrar din katt innan fem månaders ålder kan även skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingå.

Katteri kan även ersätta för även tandsjukdomen TR (även kallad FORL). Försäkringen har ett extra skydd för uppfödare då den kan ersätta din katts två första kejsarsnitt.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din katt avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan även få ersättning om katten förlorar sin fortplantningsförmåga eller om den p.g.a. vissa sjukdomar inte får lov att användas i avel.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din katt blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Kattkullsförsäkring ingår från första dygnet

Rabatterat pris för dig som uppfödare


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar

Fler kattförsäkringar

Dolda fel för kattkull