Dolda fel för kattkull

Svelands dolda fel-försäkring för kattkullen ger dig som uppfödare säljansvarsskydd om en kattunge skulle visa sig ha ett dolt fel.

Svelands dolda fel-försäkring för kattkullen tecknas före leverans och gäller i tre år från leveranstillfället, upp till fyra års ålder. Den kan ersätta kostnader som du som uppfödare enligt konsumentköplagen kan bli skyldig att betala om en kattunge visar sig ha ett dolt fel.

Försäkringen kan tecknas oavsett om katthonan är försäkrad hos Sveland Djurförsäkringar eller inte. Det krävs ett veterinärintyg från leveranstillfället för att försäkringen ska gälla. Intyget får inte vara äldre än sju dagar vid leveransen.

Veterinärvårdsförsäkringen gäller utan självrisk och högsta ersättning per kattunge är 20 000 kronor. Liversättning kan lämnas med kattungens försäljningspris.

Uppfödare är enligt konsumentköplagen skyldiga att ersätta köpare för så kallade dolda fel hos kattungar, om det upptäcks inom tre år från leveransdagen. Ett dolt fel är en sjukdom eller ett fel som funnits eller börjat utvecklas före leveransen till köparen, men som inte kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen. Exempel på dolda fel kan vara missbildningar av inre organ eller medfödd dövhet.

Säljansvarsskydd för hela kattkullen, även ungar sålda till utlandet

Ingen självrisk

Försäkringen kan fås kostnadsfritt


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar

Fler kattförsäkringar

Sveland Katteri