Sveland Jakthundförsäkring

Sveland Jakthund kan tecknas för hund som aktivt används till jakt eller skarpt eftersök. Försäkringen är extra förmånlig och har ett extra åtagande för rovdjursdödad hund. Du får full skadefrihetsrabatt direkt från start!

Du kan teckna Sveland Jakthund för hund som aktivt används till jakt eller skarpt eftersök. Hunden ska vara av jakthundsras eller blandras där minst en jakthundsras ingår. Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att hunden är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder.

Försäkringen ersätter sjukdomar, samt såväl jaktrelaterade som övriga olycksfall. Den kan även ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Om du försäkrar din hund innan fyra månaders ålder kan även skydd för ligament-, led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingå.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan även få ersättning om hunden förlorat betydelsefull egenskap för jakt.

Vid skada orsakad av rovdjur eller vildsvin under jakt eller eftersök behöver du inte betala någon självrisk om hunden är försäkrad i Sveland Jakthund. Liversättning lämnas även om hunden avlider eller måste avlivas efter skadan.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår hundförsäkring med särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt

Veterinärvårdsersättning livet ut för sjukdomar och olycksfall

10 procent skadefrihetsrabatt ingår direkt från start


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Hundförsäkring Special