Sveland Jakthundförsäkring

Sveland Jakthund kan tecknas av dig som har giltigt jaktkort och som använder hunden för jaktändamål. Försäkringen är extra förmånlig och har ett extra åtagande för rovdjursdödad hund. Du får full skadefrihetsrabatt direkt från start!

Du kan teckna Sveland Jakthund för hund som aktivt används till jakt eller skarpt eftersök. Hunden ska vara av jakthundsras eller blandras där minst en jakthundsras ingår. Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att hunden är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder.

Sveland Jakthund har omfattande villkor för både sjukdomar och olycksfall. Om du försäkrar din hund innan fyra månaders ålder ingår skydd för led- och skelettsjukdomar. Med ett anmärkningsfritt veterinärintyg från leverans ingår även skydd för dolda fel.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan även få ersättning om hunden förlorat betydelsefull egenskap för jakt.

Vid skada orsakad av rovdjur eller vildsvin under jakt eller eftersök behöver du inte betala den fasta självrisken om hunden är försäkrad i Sveland Jakthund. Liversättning lämnas även om hunden avlider eller måste avlivas efter skadan.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår hundförsäkring med särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt

Veterinärvårdsersättning livet ut för sjukdomar och olycksfall

10 procent skadefrihetsrabatt ingår direkt från start


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Fler försäkringar för dig

Hundförsäkring Special