Hund Special

Hund Special är en grundförsäkring med begränsad veterinärvård för dig som vill ha ett skydd för några av de mer kostsamma skadorna. Försäkringen ersätter vid olycksfall och vid vissa angivna sjukdomstillstånd till en lågt pris.

Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att hunden är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder.

Hund Special ersätter vid olycksfall, som trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar, och vid följande tio sjukdomstillstånd:

  • Analadenom.
  • Livmoderomvridning.
  • Lunginflammation.
  • Magomvridning.
  • Perinealbråck.
  • Prostatasjukdomar.
  • Pyometra (kronisk varig livmoderinflammation).
  • Testikelomvridning.
  • Tumörsjukdomar.
  • Urinsten.

Vid rovdjurs- eller vildsvinsskada på hund som jagar eller används i eftersök dras det inte någon fast självrisk i Sveland Hund Special.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av olycksfall eller ovanstående sjukdomstillstånd.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning

Ersätter tio vanliga sjukdomar + olycksfall till lågt pris

Full veterinärvårdersättning livet ut

Särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor

0451-38 30 00

Fler hundförsäkringar

Sveland Jägarhund

Full veterinärvårdsersättning livet ut för sjukdomar och olycksfall

Särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt

20 procent skadefrihetsrabatt ingår direkt från start

Intressant för dig