Hundförsäkring Olycksfall

Hund Olycksfall är en begränsad försäkring med skydd för olycksfall, så som trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar. Veterinärvårdspriset är 524 kr per år och även hundar över sju års ålder kan teckna försäkringen. Hund Olycksfall ersätter inte för sjukdomar, så som öron- eller livmoderinflammation.

Veterinärvårdsförsäkringen kan tecknas från det att hunden är sex veckor och livet ut. Livförsäkringen kan tecknas fram till att hunden fyller elva år.

Hund Olycksfall ger ett skydd för olycksfall, som trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar. Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade hunden genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd yttre händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Sjukdomar ersätts inte.

Skadas din hund i en trafikolycka under bilfärd, behöver du inte betala den fasta självrisken om hunden behöver uppsöka veterinär. Detta gäller om hunden vid olyckan färdats på ett säkert sätt i bilbur, bakom lastgaller eller haft bilbälte avsett för hund.
Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av olycksfall.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår hundförsäkring med låg kostnad ger ett prisvärt skydd vid olycksfall

Skydd för olycksfall och förgiftning

Täcker trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Special

Vår hundförsäkring som ger ett grundskydd till lågt pris

Ersätter tio vanliga sjukdomar och olycksfall

Särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt