Hundförsäkring Maximal

Hundförsäkring Maximal är vår försäkring som passar dig som vill ha ett skydd utöver det vanliga. Du har 140 000 kr i veterinärvård och villkoren är extra omfattande, t ex har även vuxna hundar som införsäkras ett skydd för ligament-, led- och skelettsjukdomar samt medfödda dolda fel.

Försäkringen kan tecknas från det att hunden är sex veckor och fram till sju års ålder. Försäkrade hundar bibehåller försäkringen livet ut.

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall och kan ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Det extra skyddet består bland annat av att försäkringen kan ersätta vid protesoperationer och implantat. Dessutom ersätts avlivnings- och kremeringskostnader. Medicin-, rehabilitering- och personolycksfallsförsäkring ingår.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Du kan även få ersättning om hunden förlorat betydelsefull egenskap för avel samt bruks-, jakt- eller tjänstehundsarbete.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning. 

Vår bästa och mest omfattande hundförsäkring med 140 000 kr i veterinärvård

Medicin och rehabilitering ingår med 10 000 kr vardera

Extra skydd som kan ersätta vid protesoperationer och implantat


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Hundförsäkring Favorit