Hundförsäkring Maximal

Hund Maximal är vår hundförsäkring som passar dig som vill ha ett skydd utöver det vanliga. Du har 100 000 kr i veterinärvård och villkoren är extra omfattande, t ex har även vuxna hundar som införsäkras ett skydd för led- och skelettsjukdomar samt medfödda dolda fel. Valpar har upp till 40 % rabatt!

Försäkringen kan tecknas från det att hunden är sex veckor och fram till sju års ålder. Försäkrade hundar bibehåller försäkringen livet ut.

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall. Det extra skyddet består bland annat av att försäkringen inte har något särskilt maxbelopp för undersökningskostnader med MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi och kan ersätta vid protesoperationer och implantat. Dessutom ersätts avlivnings- och kremeringskostnader. Medicin-, rehabilitering- och personolycksfallsförsäkring ingår.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Du kan även få ersättning om hunden förlorat betydelsefull egenskap för avel samt bruks-, jakt- eller tjänstehundsarbete.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning. 

Vår bästa och mest omfattande hundförsäkring med 100 000 kr i veterinärvård

Medicin och rehabilitering ingår med 10 000 kr vardera

Inget särskilt ersättningstak för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit

Vår mest populära hundförsäkring till ett bra pris med full veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet