Hundförsäkring Favorit

Hund Favorit är vår omfattande och mest populära hundförsäkring som ger alla hundar ett bra skydd. Välj den ersättning och självrisk som passar just dina behov.

Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att hunden är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder.

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall och kan ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Om du försäkrar din hund innan fyra månaders ålder kan även skydd för ligament-, led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingå.

Om din hund skadas i en trafikolycka under bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om hunden behöver uppsöka veterinär. Detta gäller om hunden vid olyckan färdats på ett säkert sätt i bilbur, bakom lastgaller eller haft bilbälte avsett för hund.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan även få ersättning om hunden förlorat betydelsefull egenskap för avel samt bruks-, jakt- eller tjänstehundsarbete.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår mest populära hundförsäkring till ett bra pris med veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 10 % rabatt vid skadefrihet


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Hundförsäkring Maximal