Sveland Islandshästförsäkring

Sveland Islandshäst är en särskilt förmånlig försäkring med samma omfattande villkor som Häst Favorit. Välj den ersättning och självrisk som passar just dina behov. Försäkringen är särskilt framtagen för islandshästar med ett marknadsvärde på över 50 000 kr.

Sveland Islandshäst kan tecknas från det att hästen är två dygn och fram till 16 års ålder. Försäkrade hästar bibehåller veterinärvårdsförsäkringen livet ut.

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Vi har inget särskilt tak för hältor och buköppning kan ersättas. Dessutom ingår personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag.

Om du försäkrar din häst i Sveland innan 30 dagars ålder ingår dessutom vårt säljansvarsskydd för dolda fel samt skydd vid osteochondros och benbroskfragment.

Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den avlider eller måste avlivas och när vård/fortsatt vård inte gör att hästen kan leva vidare. Allt enligt veterinärmedicinsk expertis. Du kan få ersättning från användbarhetsförsäkringen om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet som rid-, bruks- eller avelshäst efter en skada eller sjukdom och måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din häst blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Prisvärd försäkring för Islandshästar med värde över 50 000 kr

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Endast 20 % i rörlig självrisk


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Sveland Fosterförsäkring