Häst Maximal

Sveland Häst Maximal har ingen rörlig självrisk för veterinärvård upp till 50 000 kr vilket ger dig ett extra bra skydd mot oförutsedda kostnader. Du har samma omfattande villkor som Häst Favorit men hela 180 000 kr i veterinärvårdsersättning.

Försäkringen kan tecknas från det att hästen är två dygn och har ingen övre åldersgräns. Försäkrade hästar bibehåller veterinärvårdsförsäkringen livet ut.

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Vi har inget särskilt tak för hältor och buköppning kan ersättas. Dessutom ingår personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag.

Om du försäkrar din häst i Sveland innan 30 dagars ålder ingår dessutom vårt säljansvarsskydd för dolda fel samt skydd vid osteochondros och benbroskfragment.

Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den omedelbart avlider eller omedelbart måste avlivas enligt veterinär. Du kan få ersättning från användbarhetsförsäkringen om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet som rid-, bruks- eller avelshäst efter en skada eller sjukdom och måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din häst blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Marknadens högsta veterinärvårdsersättning med 180 000 kr

Ingen rörlig självrisk för veterinärvård upp till 50 000 kr

Inget särskilt ersättningstak för hältor & rörelsestörningar


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor

0451-38 30 00

Fler hästförsäkringar

Häst Favorit

Veterinärvård upp till 150 000 kr

Marknadens längsta självriskperiod

Inget särskilt ersättningstak för hältor & rörelsestörningar