Hästförsäkring Maximal

Sveland Häst Maximal har ingen rörlig självrisk för veterinärvård upp till 50 000 kr vilket ger dig ett extra bra skydd mot oförutsedda kostnader. Du har samma omfattande villkor som Häst Favorit men hela 180 000 kr i veterinärvårdsersättning.

Försäkringen kan tecknas från det att hästen är två dygn och har ingen övre åldersgräns. Försäkrade hästar bibehåller veterinärvårdsförsäkringen livet ut.

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Vi har inget särskilt tak för hältor och buköppning kan ersättas. Dessutom ingår personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag.

Om du försäkrar din häst i Sveland innan 30 dagars ålder ingår dessutom vårt säljansvarsskydd för dolda fel samt skydd vid osteochondros och benbroskfragment.

Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den avlider eller måste avlivas enligt veterinär. Du kan få ersättning från användbarhetsförsäkringen om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet som rid-, bruks- eller avelshäst efter en skada eller sjukdom och måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din häst blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår bästa och mest omfattande hästförsäkring med 180 000 kr i veterinärvård

Ingen rörlig självrisk för veterinärvård upp till 50 000 kr

Endast 20 % i rörlig självrisk


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar

Fler hästförsäkringar

Sveland Fosterförsäkring

Vår hästförsäkring för dräktiga ston som ger skydd för uteblivet eller förlorat föl

Veterinärvårdsförsäkring för fölet ingår med 100 000 kr de första 30 dagarna

Stoet behöver inte vara grundförsäkrat hos Sveland