Läkemedel kan förgifta katten

Katter är nyfikna djur och det är inte helt ovanligt att de får i sig något olämpligt som de inte tål. Om din katt får i sig smärtstillande läkemedel med paracetamol eller acetylsalicylsyra kan det få allvarliga konsekvenser.

Smärtstillande läkemedel med paracetamol, acetylsalicylsyra eller ibuprofen är mycket giftigt för katter. Även små mängder kan utgöra en dödlig dos. Det beror på att katter inte själva kan bryta ned ämnen som finns i värktabletter såsom Alvedon och Panodil.

Symtom på förgiftning är bland annat att djuret kräks, darrar, trötthet, fradgar eller vinglar beroende på vad den fått i sig. Förgiftningar hos katten är förrädiskt eftersom skadorna inte alltid syns direkt på djuret. Framkalla aldrig kräkning då det kan förvärra läget.

Om du vet vad katten har fått i sig för gift, kan du ringa giftinformationen, så får du råd om vilka åtgärder du bör vidta. Kontakta din veterinär om du misstänker att din katt är läkemedelsförgiftad.

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Kattförsäkring Olycksfall

Vår kattförsäkring med låg kostnad ger ett prisvärt skydd vid olycksfall

20 000 kronor i veterinärvård livet ut ​

Ersätter trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar