Vanliga tandproblem hos hästar

Har din häst bra munhälsa? Precis som människor, kan hästar få olika typer av besvär med sina tänder. Bett- eller bettrelaterade skador är de vanligaste tandproblemen för hästar. En hästmun är väldigt komplex och en frisk mun kan se väldigt olik ut från häst till häst.

Identifiera tecken tidigt
Det är viktigt att upptäcka tandproblem tidigt. Väntar man för länge kan ökad behandling behövas eller kan det gå så långt att problemet inte går att åtgärda. Mer diffusa problem kan vara avmagring, kolik, ostadighet vid ridning, huvudskygghet eller att hästen är sur och grinig i allmänhet på grund av smärtorna och spänningarna. När tandproblem utvecklas bruka det ofta gå att se att hästen har ont. Men vissa hästar visar inga märkbara tecken även fast de känner obehag.

Synliga tecken på tandproblem är att hästen:

 • Tappar foder från munnen medan hästen äter
 • Gapar eller lägger tungan över bettet
 • Har svårigheter att tugga eller överskott av saliv
 • Förlorar kondition
 • Får snuva eller svullnad i ansiktet
 • Låter bli svårtuggad föda

Några vanliga tandproblem

 • Bettfel
  Orsakas av att hästen har över- eller underbett som gör det svårare för tänderna att möta varandra. När de inte möts på ett korrekt sätt kan vassa kanter eller hakar utvecklas på tänderna. Det kan bidra till att hästen får svårt att tugga ordentligt.

 • Betselöverslitning
  En tandskada som orsakas av att bett eller kandar placerats felaktigt i munnen. Bettet ligger då och trycker på en och samma punkt hela tiden. Om hästen sedan tidigare även har en skada i munnen och samtidigt använder ett bett, kan det vara väldigt smärtsamt.

 • Tryckskador
  En skada på underliggande vävnader såsom tandslemhinna och tandkött. Orsakas om betslen placerats fel eller av att hakar växt för långt.

 • Tandfrakturer
  En sjukdom som orsakas av karies som gör att det yttre cementlagret på tänderna försvinner. Det kan då bildas luckor mellan tänderna där foder kan fastna och på så sätt leda till frakturer. Tandfrakturer kan också vara orsakade av yttre våld.

 • Rotspetsabcess
  En bakterieinflammation vid tandens rotspets. Det kan förekomma om en av hästens tänder slagits av. Bakterierna kan då växa till sig och inflammera längs med pulpan till rotspetsen.

 • Vargtänder
  Vargtänderna brukar komma när hästen är cirka sex månader gammal. Problemen orsakas av att hästens bett går emot varandra på grund av att vargtänderna, som är små underutvecklade tänder i hästens överkäke. När bettet slår emot kan vargtänderna skapa obehag för hästen och orsaka sprickor i roten. Innan hästen får bett i munnen kan det vara bra att kontakta din veterinär för att ta bort tänderna tillsammans med hela roten. Det gör det enklare att få ut hela tandroten och bidrar till en snabbare läkningsprocess för hästen. Vissa hästar har inte anlag för att få vargtänder.

Förebygg allvarliga tandproblem
På grund av att det är svårt att se när hästar har problem med sina tänder är det viktigt att veterinären får göra en rutinkontroll på din häst en gång om året för att åtgärda eventuella problem.

 • Växande tänder
  En häst får vid 4-års ålder sin fulla tandsättning på totalt 40-42 tänder. Redan under perioden när tänderna växer kan det vara bra att kontrollera tänderna hos en veterinär för att tidigt förhindra att tandproblem utvecklas. Se även till att hästens tänder är vid god status innan hästen får ett bett i munnen för första gången.

 • Använd olika bett
  Ett vanligt fel är att hästägare använder ett alldeles för långt bett. Det kan medföra tryck eller orsaka klämskador på hästens mun. Använd istället olika typer av bett för att variera trycket i hästens mun. Det finns en mängd olika typer av bett att välja mellan, både ledat eller oledat. Om du känner dig osäker på vilka bett som passar, kan din veterinär hjälpa dig och undersöka vilken storlek på bett som just din häst ska ha.

Hos veterinären
Tand- och munvård för hästar har utvecklats allt mer på senare tid. När en veterinär ska undersöka munnen så brukar hästen få lugnande (sedering) och en munstege används för att få en god inblick i hästens mun. Undersökning kan ske både på en klinik och hemma i stallet. Välj om möjligt en veterinär med specialistkunskap om hästens tänder, en hästodontolog.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring