Så förhindrar du spridningen av kvarka

Utbrott av infektionssjukdomen kvarka rapporteras ständigt från stall runtom i Sverige och världen. I majoriteten av fallen börjar utbrotten med ankomsten av en ny häst. Nu har forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet tagit reda på hur man med rengöring av stallinredning och utrustning kan förhindra spridningen av den extremt smittsamma sjukdomen.

I studien som utförts av SLU, applicerade man levande kvarkabakterier på trä, plast, betong och läder, samt nylon- och lädergrimmor. Materialet rengjordes sedan genom skurning med rengöringsmedel och desinficeringen, och nylongrimmorna tvättades i tvättmaskin i 40°C respektive 60°C. Man tog därefter bakterieprover, som jämfördes med prover från material som behandlats på motsvarande sätt men där man ej manuellt applicerat kvarkabakterier.

Resultatet av studien visar att rengöringen och desinficeringen av materialet var effektivt för all utrustning förutom nylongrimmorna. Dessa krävde tvätt på 60°C för att bli fria från kvarkabakterier. Det visade sig även att kvarkabakterier växte dåligt på läder, redan innan rengöringen.

Att rengöra och desinficera stallinredning och ridutrustning är ett effektivt sätt att förhindra spridning av kvarka mellan hästar.

– Kvarka är en besvärlig och mycket smittsam sjukdom som kan vara svår att bli av med. Men med denna studie ser vi att relativt enkla åtgärder effektivt kan bidra till minskad smittspridning, säger Linda Tveit, chef för skadereglering Häst på Sveland Djurförsäkringar.

Symptom på kvarka

Klassiska symptom på kvarka

  • Feber
  • Varigt näsflöde
  • Lymfknutorna i huvud och hals svullnar

Mindre vanliga symtom

  • Svullna ben
  • Ovillig att röra sig
  • Tappar i vikt

Är hästen svårt sjuk förekommer även kraftiga andningssvårigheter, där ett kirurgiskt strupsnitt kan krävas för att skapa fria luftvägar.

Många gånger finns kvarkainfektionen kvar i hästens luftsäckar utan några tydliga symtom.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring