Sveland vill hålla Sverige rent

Att hålla Sverige rent engagerar både Svelands personal och våra kunder. Därför ville vi självklart vara delaktiga i Håll Sverige Rent-dagen som arrangerades den 19 september 2020. På hela 54 platser plockades det skräp i vårt event och det samlades in 118 påsar skräp.

Sedan 1983 har den ideella organisationen Håll Sverige Rent arbetat mot skräpet. Arbetet sker på många plan med visionen att ingen ska skräpa ner. Varje år ordnas exempelvis Håll Sverige Rent-dagen då frivilliga från hela landet samlar allt skräp de kan hitta. I år var över 80 000 personer anmälda till olika skräpplockarevent från norr till söder och totalt samlades över 8 500 påsar skräp in!

Nedskräpning har många negativa konsekvenser. Det ser inte bara tråkigt ut, både vilda djur och våra husdjur kan skada sig på mycket av det skräpet som hamnar i naturen. Att inte återvinna material utan bara slänga det är även ett slöseri med naturens resurser.  Mycket av det som hamnar i vår närmiljö, i skogen, längs med vägar, i sjöar och hav skulle kunna återvinnas.

Därför ville vi på Sveland självklart vara med och minska mängden skräp i vår natur. Att hålla Sverige rent engagerar verkligen både personalen och våra kunder. På 54 platser deltog över 120 personer i vårt event och totalt samlades 118 påsar skräp in. För att coronasäkra eventet plockade alla i sin närmiljö och sedan delade vi våra resultat via bilder, bland annat i sociala medier under #svelandplockarskräp. 

Samtidigt som vi städade upp i vår natur och plockade upp sådant som djur riskerar att få i sig eller trampa på, bidrog skräpplockareventet till motion för både människor och djur. En win-win för alla! 

Vi på Sveland vill att både människor och djur ska kunna leva på vår planet under en lång tid framöver. Därför arbetar vi med hållbarhet inom många områden där vi kan skapa värden och bidra till mer hållbar framtid. 

Källor: Håll Sverige Rent www.hsr.se


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00