(Vi ska bli) Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande

Med engagemang och expertis
Vår vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. Våra medarbetare är liksom Du som kund själva engagerade djurägare och vill kunna glädjas över en mångårig relation till friska och hälsosamma djur. Det är där hållbart djurägande kommer in: det handlar om expertkunskap om att förebygga skador och undvika sjukdomar. Den bästa djurförsäkringen är den som inte behöver användas. Men om olyckan är framme så ska du känna dig trygg i att din försäkring ger möjlighet till rätt behandling.

Vi äger – Sveland är Sveriges enda kundägda djurförsäkringsbolag
När du försäkrar dina djur hos Sveland Djurförsäkringar blir du delägare i Sveriges enda kundägda djurförsäkringsbolag. Ingen vinst plockas ut ur bolaget. Det betyder att inga stora aktieägare tjänar pengar på ditt djurs försäkring, vinsten används för att hålla våra gemensamma kostnader nere. Vinsten går också, bland annat via vår stiftelse, tillbaka till olika satsningar med hållbart djurägande i fokus. Du som kund och ägare har också möjlighet att påverka Svelands utveckling genom att engagera dig i vår fullmäktige.

Det hållbara försäkringsbolaget
Nu tar vi sikte på framtiden. Hållbarhet innebär att vi vill att både djur och människor ska kunna leva på vår planet. Därför måste vi minska vår resursförbrukning och arbeta smartare och mer medvetet. Det handlar om socialt ansvar, minskad miljöpåverkan och att våra finansiella placeringar bidrar till ett hållbart samhälle. 

Sveland ska bli det mest hållbara djurförsäkringsbolaget: För djuren, för dig, och framför allt för kommande generationer. 

Här kan du läsa våra senaste års hållbarhetsrapporter.