Vår vision

För djurens bästa i 111 år
När ett antal bönder år 1911 gick samman och bildade det gemensamt ägda försäkringsbolaget Sveland så stod hållbarhet inte på agendan. Däremot var hållbart djurägande redan då en självklarhet.

Att ta väl hand om sina djur för att ge dem ett långt och hållbart liv – och att dela riskerna för skador och sjukdomar i ett samägt bolag – var lika framsynt då som det är modernt i dag.

Med engagemang och expertis
Vår vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. Likt du som kund, är flertalet medarbetare själva engagerade djurägare som vill kunna glädjas över mångåriga relationer till friska och hälsosamma djur. Det är där hållbart djurägande kommer in: det handlar om expertkunskap om att förebygga skador och undvika sjukdomar.

Den bästa djurförsäkringen är den som inte behöver användas. Men om olyckan är framme så ska du känna dig trygg i att din försäkring ger möjlighet till relevant behandling.

Gemensamt delar vi vinster, risker och kostnader 
Sveland är Sveriges enda kundägda försäkringsbolag som enbart fokuserar på djur. Som kundägt bolag arbetar vi för att maximera nyttan för dig som kund och ditt djur, inte för att vinstmaximera. Därför är det självklart att vi erbjuder försäkringar anpassade efter dina behov.

Med djurens bästa för ögonen skapar vi trygghet för dig som kund. Våra vinster går bland annat via vår stiftelse tillbaka till olika satsningar med hållbart djurägande i fokus.

Det hållbara försäkringsbolaget
Nu tar vi sikte på framtiden. Hållbarhet innebär att vi vill att både djur och människor ska kunna leva på vår planet. Därför måste vi minska vår resursförbrukning och arbeta smartare och mer medvetet.

Det handlar om socialt ansvar, minskad miljöpåverkan och att våra finansiella placeringar bidrar till ett hållbart samhälle. Sveland ska bli det mest hållbara djurförsäkringsbolaget.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00