Sveland Fågelförsäkring

Sveland Fågel är vår försäkring för papegojor och andra burfåglar. Försäkringen ger ett bra skydd för såväl sjukdomar som olycksfall. Du kan välja mellan 10 000 och 20 000 kr i veterinärvård och du kan även teckna en livförsäkring för din papegoja.

Försäkringen kan tecknas för burfåglar och papegojor. Sveland Fågel kan tecknas från det att djuret är två månader och livet ut.

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Undersökning med MR, CT och scintigrafi kan ersättas efter godkännande från vår skadeavdelning.

Livförsäkringen är valbar för papegojor och kan lämna ersättning om din papegoja insjuknar eller skadas så svårt att den avlider eller måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din fågel blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår fågelförsäkring för papegojor och andra burfåglar med skydd för sjukdomar och olycksfall

10 000 eller 20 000 kr i veterinärvårdsersättning

Livförsäkring för papegojor kan tecknas


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00