Maine Coon-Katten

Sveland Djurförsäkringar har ett samarbete med den ideella föreningen Maine Coon-Katten. Du som är medlem får 10 % rabatt vid nytecknad kattförsäkring.

Maine Coon-Katten är en rikstäckande ideell förening för alla maine coon-intresserade. Klubbens målsättning är att öka kunskapen om och intresset för maine coon, samt att stödja och främja en sund avel.

Om rasen

Maine coonen är en snäll, lugn och charmig katt. Den är ofta lekfull och lite clownlik. Ett roligt särdrag hos maine coonen är dess speciella läte. Den säger oftast inte "mjau" som andra katter, utan snarare "brrrp". Dessutom kan man ibland få höra ett mycket säreget kvittrande läte.

Läs mer på 

Maine Coon-Kattens hemsida