Manimalis

Vi sponsrar Manimalis, en ideell organisation som arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Manimalis bidrar till att stärka djurens ställning i samhället och därmed deras välmående.

Manimalis ger bland annat ut Manimalisrapporten som samlar forskning som berör sällskapsdjurens positiva effekter på människan. Rapporten ger också aktuell statistik om sällskapsdjur, demografiska fakta och exempel på hur sällskapsdjur gör nytta inom till exempel kriminalvård, äldreomsorg och rehabilitering.

Manimalisrapporten
Hösten 2017 publicerades den senaste versionen av Manimalisrapporten. Du hittar den och mer information om Manimalis på deras hemsida.


Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00