Forska Utan Djurförsök

Vi samarbetar med organisationen Forska Utan Djurförsök. De finansierar forskning som utvecklar alternativ till djurförsök, till exempel cellmodeller, datormodeller och kemiska analysmetoder. Målet är att ersätta fler djurförsök med moderna metoder och samtidigt bidra till ökad kemikaliesäkerhet och snabbare utveckling av bättre läkemedel.

Visionen är en värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur – för både människors och djurs bästa. Forska Utan Djurförsök var en av de första organisationerna i världen att ge riktade forskningsanslag för att utveckla alternativ till djurförsök.

Sveland Djurförsäkringar stöttar Forska Utan Djurförsöks arbete för att förbättra djurs hälsa och välmående.

Så stöder du Forska Utan Djurförsök
Forska Utan Djurförsök är helt beroende av gåvor och arv. Deras arbete har lett till att många djurförsök har kunnat ersättas, men mer forskning behövs!

Stöd Forska Utan Djurförsök med en gåva och läs mer på deras hemsida!


Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00