Djurhemmet Tassebo

Vi samarbetar med Djurhemmet Tassebo som omhändertar och omplacerar hemlösa och nödlidande katter. Vi stödjer bland annat Tassebo genom att bidra med kostnadsfria olycksfallsförsäkringar till de omhändertagna katterna.

Djurhemmet Tassebo grundades redan 1984 av ideella krafter i Helsingborg. Detta efter att allmänheten hjälpt till att samla ihop pengar till en lokal för att kunna bedriva verksamheten. Under åren som gått har Tassebo hjälpt över 3000 katter i Helsingborgsområdet.

Tassebo drivs av Marie Karlsson tillsammans med andra eldsjälar. De ser till att katterna får tak över huvudet, mat och veterinärvård tills de fått ett nytt kärleksfullt hem.

De är helt beroende av ekonomiskt stöd och har en stiftelse som allmänheten kan skänka en gåva till. Alla intäkter går oavkortat till katterna och deras vård.

Kontakta Djurhemmet Tassebo
Vill du läsa mer eller är intresserad av att adoptera en av deras katter kan du besöka deras hemsida eller besöka Tassebos sida på Facebook.

Våra tips om du vill adoptera en hemlös katt:

  • Tänk på att en katt lever i 10-15 år och att man behöver ansvara för katten under hela djurets liv.
  • Se till att katten är avmaskad, ID-märkt och vaccinerad mot kattpest samt kattsnuva.
  • Kattungar ska vara minst 12 veckar gamla innan de får lov att lämna sin mamma.
  • Teckna en försäkring till katten, man vet aldrig när olyckan är framme.

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00