Kollektiv Nötkreatur

Vi erbjuder två anpassningsbara försäkringspaket för hela besättningen; kollektiv nötkreatursförsäkring samt kollektiv katastrofförsäkring. Försäkringarna är anpassningsbara för både mindre och större besättningar samt för mjöl- och köttbesättningar.

OBS! Gjensidige Försäkring är försäkringsgivare för lantbruksdjursförsäkringarna i samarbete med Sveland Djurförsäkringar. För försäkringar tecknade efter den 1 mars 2017 finns gällande villkor på Gjensidiges hemsida.

 

Den kollektiva katastrofförsäkringen kan tecknas av dig som önskar ett grundskydd vid en större djur- eller mjölkförlust som händer inom 30 dagar. Med större djurförlust avses att förlusten av djur inom loppet av 30 dagar uppgår till lägst 5 procent av besättningens totala värde. Dessutom ingår smittskydd om hela besättningen är försäkrad.

Vid skada avgår självrisk med 5 procent av besättningens totala försäkringsbelopp, dock lägst 16 000 kr.

Den kollektiva nötkreatursförsäkringen ger ett mer omfattande skydd då det dras inte av någon självrisk vid större djurförluster. Den omfattar samma skydd som katastrofförsäkringen men ersätter även förlorade foster och kalvar som avlider.

Du kan utöka den kollektiva nötkreatursförsäkringen ytterligare med skydd för mjölkavbrott och salmonella, samt en veterinärvårdsförsäkring för hela besättningen.

 

Flexibla försäkringslösningar för olika produktionsformer

Smittskydd och katastrofskydd ingår

Skydd för mjölkförlust som tillval


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor på:

0451-38 30 00

Fler försäkringar

Enskild Nötkreatur

Livförsäkring ingår med möjlighet att teckna till veterinärvård

Avelsskydd ingår för både tjur och ko

Destruktionsbidrag ingår