Enskild & Kollektiv Hjort

Hjortförsäkringarna är anpassningsbara försäkringspaket för både individuella djur och för hela besättningen. Ersättning utgår även vid stöld och tjuvslakt.

OBS! Gjensidige Försäkring är försäkringsgivare för lantbruksdjursförsäkringarna i samarbete med Sveland Djurförsäkringar. För försäkringar tecknade efter den 1 mars 2017 finns gällande villkor på Gjensidiges hemsida..

 

 

Den enskilda hjortförsäkringen kan tecknas då ett eller flera djur behöver ett utökat skydd. Du kan teckna försäkringen från det att djuret är ett år och fram till fyra års ålder. Livförsäkringen upphör då djuret uppnår tolv års ålder. Ersättning lämnas då djur avlider eller måste avlivas samt kommer bort genom exempelvis stöldeller tjuvslakt.

Blir djur kasserat vid slakten ersätts det förlorade slaktvärdet med upp till gällande försäkringsbelopp.

Den kollektiva hjortförsäkringen tecknas för hägn som har gällande tillstånd och uppfyller av myndigheter gällande föreskrifter. Ersättning lämnas vid större djurförlust inom 30 dagar samt om djur kommer bort genom exempelvis stöldeller tjuvslakt.

 

Liv- och smittskyddsförsäkring ingår för hela flocken

Enskild livförsäkring kan tecknas för särskilt värdefulla djur

Ersättning även för stöld och tjuvslakt


Viktig information