Enskild Nötkreatur

Den enskilda nötkreatursförsäkringen kan tecknas då ett eller flera djur behöver ett utökat individuellt skydd. Försäkringen kan kompletteras med en veterinärvårdsförsäkring.

OBS! Gjensidige Försäkring är försäkringsgivare för lantbruksdjursförsäkringarna i samarbete med Sveland Djurförsäkringar. För försäkringar tecknade efter den 1 mars 2017 finns gällande villkor på Gjensidiges hemsida.

 

Försäkringen kan tecknas från det att djuret är tio dagar och fram till sex års ålder. Försäkringen upphör när djuret är tio år.

Ersättning lämnas då djur avlider eller måste avlivas, kommer bort genom exempelvis stöld eller om djuret blir varaktigt avelsodugligt. I försäkringen ingår även foster- och kalversättning då foster eller kalv förloras, avlider eller måste avlivas.

Om avelstjur under betäckningsperioden blir tillfälligt funktionsoduglig utgår bidrag för insatt ersättningstjur.

 

Livförsäkring ingår med möjlighet att teckna till veterinärvård

Avelsskydd ingår för både tjur och ko

Destruktionsbidrag ingår


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor på:

0451-38 30 00

Fler försäkringar

Kollektiv Nötkreatur

Flexibla försäkringslösningar för olika produktionsformer

Smittskydd och katastrofskydd ingår

Skydd för mjölkförlust som tillval