Enskild Får & Get

Enskild Får- & Getförsäkring ger ett individuellt skydd för det särskilt värdefulla djuret. Försäkringen kan även ersätta vid rovdjursskada.

OBS! Gjensidige Försäkring är försäkringsgivare för lantbruksdjursförsäkringarna i samarbete med Sveland Djurförsäkringar. För försäkringar tecknade efter den 1 mars 2017 finns gällande villkor på Gjensidiges hemsida.

 

Du kan teckna försäkringen från det att djuret är två månader och fram till fem års ålder. Livförsäkringen upphör då djuret uppnår tio års ålder.

Ersättning lämnas då djur avlider eller måste avlivas, kommer bort genom exempelvis stöld eller om baggen/bocken blir varaktigt avelsodugligt.

Försäkringen ersätter även för destruktionskostnaden och veterinär- och avlivningskostnader i samband med att djuret döms ut.

 

Livförsäkring ingår samt avelsskydd för bagge

Destruktions- och veterinärbidrag ingår

Delersättning vid rovdjursskada


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor på:

0451-38 30 00

Fler försäkringar

Kollektiv Får & Get

Smittskydd och katastrofskydd ingår

Ingen självrisk vid större djurförlust

Destruktionsbidrag ingår