Lantbruksdjurförsäkringar | Sveland Djurförsäkringar


Enskild Nötkreatur

Livförsäkring ingår med möjlighet att teckna till veterinärvård

Avelsskydd ingår för både tjur och ko

Destruktionsbidrag ingår

Kollektiv Nötkreatur

Flexibla försäkringslösningar för olika produktionsformer

Smittskydd och katastrofskydd ingår

Skydd för mjölkförlust som tillval

Enskild Får & Get

Livförsäkring ingår samt avelsskydd för bagge

Destruktions- och veterinärbidrag ingår

Delersättning vid rovdjursskada

Kollektiv Får & Get

Smittskydd och katastrofskydd ingår

Ingen självrisk vid större djurförlust

Destruktionsbidrag ingår

Enskild Alpacka & Kameldjur

Enskild livförsäkring med möjlighet att teckna till veterinärvård

Föl omfattas av stoets veterinärvård de första 30 dagarna

Destruktionsbidrag ingår

Enskild & Kollektiv Hjort

Liv- och smittskyddsförsäkring ingår för hela flocken

Enskild livförsäkring kan tecknas för särskilt värdefulla djur

Ersättning även för stöld och tjuvslakt