Jämför våra försäkringar

Här kan du enkelt få en översikt över våra försäkringar. Du kan ersätta de förvalda med våra andra försäkringar om du önskar.

Tänk på att jämförelsen är förenklad och att mer information finns på respektive försäkrings produktsida. Det är försäkringsvillkoren som anger fullständig information om vad som ersätts av försäkringen och som ligger till grund för skadebeslut. Har du frågor om vad som gäller, är du alltid välkommen att kontakta oss.


Hund Olycksfall

Hund Special

Hund Favorit

Hund Maximal

Veterinärvårdsersättning 20 000 kr 20 000 kr 20 000, 40 000 eller 60 000 kr 100 000 kr
Fast självrisk 1 600 kr 1 600 kr 1 600 eller 2 500 kr 1 600 eller 2 500 kr
Rörlig självrisk 25 % 25 % 15 eller 25 % 15 eller 25 %
Full veterinärvårdsersättning livet ut exist exist exist Nej, sänks till 60 000 kr vid 10 års ålder
Olycksfall exist exist exist exist
Sjukdomar Begränsad, ersätter 10 vanliga sjukdomar exist exist
Undersökning med MR/CT Ja, upp till 5 000 kr exist
Dolda fel Ja, utan karens om valpen försäkras innan 4 mån exist
Led- och skelettsjukdomar Ja, utan karens om valpen försäkras innan 4 mån exist
Protesoperationer och implantat exist
Avlivning och kremering exist
Extra skydd vid vildsvin- och rovdjursskada exist
Livförsäkring Valbar, upp till 4 000 kr i livvärde Valbar Valbar Valbar
Användbarhetsförsäkring Valbar Valbar
Medicinförsäkring Valbar, 5 000 kr i ersättning Valbar, 5 000 kr i ersättning Valbar, 5 000 kr i ersättning Ingår, 10 000 kr i ersättning
Personolycksfallsförsäkring Valbar Valbar Valbar exist
Rehabiliteringsförsäkring Valbar, 5 000 kr i ersättning Valbar, 5 000 kr i ersättning Valbar, 5 000 kr i ersättning Ingår, 10 000 kr i ersättning
Rabatt vid skadefrihet exist exist exist
Valp- och unghundsrabatt exist
Jämför våra försäkringar