Dolda fel för valpkull

Säljansvarsskydd för hela valpkullen, även de sålda till utlandet

Individuell försäkring ingår som aktiveras om den behövs

Försäkringen kan fås kostnadsfritt

Sveland Kennelförsäkring

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Valpkullsförsäkring ingår från första dygnet

Rabatterat pris för dig som uppfödare

Sveland Flockförsäkring

Kollektiv förmånlig uppfödarförsäkring för dina hundar

Valpkullsförsäkring ingår från första dygnet

Enskild livförsäkring kan tecknas för varje hund

Ansvar- och rättsskydd

Ansvarsförsäkring för dig med kennelverksamhet

Ersätter skadestånd med upp till 5 miljoner kronor

Ersätter kostnader för advokat eller juridiskt ombud vid tvist