Hästförsäkring Special

Häst Special är en begränsad försäkring anpassad för dig som vill ha ett enklare skydd. Försäkringen ersätter vissa angivna sjukdomstillstånd till ett lågt pris.

Sveland Häst Special kan tecknas från det att hästen är två dygn och har ingen övre åldersgräns. Försäkrade hästar bibehåller veterinärvårdsförsäkringen livet ut.

Försäkringen ersätter ett tjugotal angivna olycksfall och sjukdomstillstånd. Några exempel på sjukdomstillstånd som kan ersättas är kolik, traumatiska frakturer, sårskador, fång och tumörsjukdomar. Personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag ingår.

Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den avlider eller måste avlivas och när vård/fortsatt vård inte gör att hästen kan leva vidare. Allt enligt veterinärmedicinsk expertis. Ersättning från användbarhetsförsäkringen kan lämnas om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet som rid-, bruks- eller avelshäst efter ersättningsbart sjukdomstillstånd eller olycksfall och måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din häst blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår hästförsäkring som ersätter ett tjugotal diagnoser till lågt pris

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Omfattande skydd för föl efter försäkrat sto de första 30 dagarna


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Sveland Fosterförsäkring