Hästförsäkring Special

Häst Special är en begränsad försäkring anpassad för dig som vill ha ett enklare skydd. Försäkringen ersätter vissa angivna sjukdomstillstånd till ett lågt pris.

Sveland Häst Special kan tecknas från det att hästen är två dygn och har ingen övre åldersgräns. Försäkrade hästar bibehåller veterinärvårdsförsäkringen livet ut.

Försäkringen ersätter 18 angivna olycksfall och sjukdomstillstånd. Några exempel på sjukdomstillstånd som kan ersättas är kolik, traumatiska frakturer, sårskador, fång och tumörsjukdomar. Personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag ingår.

Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den omedelbart avlider eller omedelbart måste avlivas enligt veterinär. Ersättning från användbarhetsförsäkringen kan lämnas om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet som rid-, bruks- eller avelshäst efter ersättningsbart sjukdomstillstånd eller olycksfall och måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din häst blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår hästförsäkring som ersätter 20 diagnoser till lågt pris

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Omfattande skydd för föl efter försäkrat sto de första 30 dagarna


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar

Fler hästförsäkringar

Sveland Fosterförsäkring

Vår hästförsäkring för dräktiga ston som ger skydd för uteblivet eller förlorat föl

Veterinärvårdsförsäkring för fölet ingår med 100 000 kr de första 30 dagarna

Stoet behöver inte vara grundförsäkrat hos Sveland