Travhästförsäkring Tävling

Sveland Travhästförsäkring Tävling är en särskilt anpassad försäkring för dig som tävlar inom trav eller monté med din travhäst. Försäkringen ersätter vissa angivna sjukdomar och olycksfall, även de som sker under travlopp, till ett förmånligt pris.

Sveland Travhäst Tävling kan tecknas för varmblodstravare och kallblodstravare från två dagars ålder och fram till tio års ålder. Försäkrade hästar bibehåller veterinärvårdsförsäkringen livet ut.

Försäkringen ersätter olycksfall samt 15 angivna sjukdomstillstånd. Några exempel på sjukdomstillstånd som kan ersättas är kolik, fång, transportsjuka, lunginflammation och tumörsjukdomar. Personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag ingår.

Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den omedelbart avlider eller omedelbart måste avlivas enligt veterinär. Du kan få ersättning från användbarhetsförsäkringen om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet som monté- eller travhäst efter ersättningsbar skada eller sjukdom och måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din häst blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Ersätter 15 sjukdomstillstånd samt olycksfall

Omfattar även skador under trav- och montélopp

Skydd för OCD om hästen varit försäkrad sedan 30 dagars ålder


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Hästförsäkring Special