Hästförsäkring Avel

Sveland Häst Avel är en särskilt anpassad försäkring för dig som använder din häst till avel. Försäkringen ersätter vissa angivna skador och sjukdomstillstånd till en förmånlig premie. Dessutom ingår skydd för fölets 30 första levnadsdagar.

Sveland Häst Avel kan tecknas från två års ålder och fram till 16 års ålder. Försäkrade hästar bibehåller försäkringen livet ut.

Försäkringen ersätter 19 angivna olycksfall och sjukdomstillstånd. Några exempel på sjukdomstillstånd som kan ersättas är förlossningskomplikationer, juverinflammation, kolik, traumatiska frakturer, sårskador och fång. Personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag ingår.

Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den omedelbart avlider eller omedelbart måste avlivas enligt veterinär. Du kan få ersättning från användbarhetsförsäkringen om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet efter ersättningsbar skada eller sjukdom och måste avlivas.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din häst blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Ersätter 20 olycksfall och sjukdomstillstånd till lågt pris

Extra omfattande livförsäkring

Skydd för fölet ingår de 30 första dagarna


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Hästförsäkring Special