Travhäst Tävling

Ersätter 15 sjukdomstillstånd samt olycksfall

Omfattar även skador under trav- och montélopp

Skydd för OCD om hästen varit försäkrad sedan 30 dagars ålder

Travhäst Avel

Ersätter 19 olycksfall och sjukdomstillstånd till lågt pris

Extra omfattande livförsäkring

Skydd för fölet ingår de 30 första dagarna

Häst Special

Ersätter 20 diagnoser till lågt pris

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Omfattande skydd för föl efter försäkrat sto de första 30 dagarna