Vanligaste sjukdomarna och skadorna hos katten

Det är inte ovanligt att våra katter råkar ut för sjukdomar och skador. Vilka är de vanligaste och vad innebär de? Vi listar de vanligaste sjukdomarna och skadorna hos katter som är försäkrade hos oss på Sveland.

1. Kräkning

Kräkning hos katter kan ha många orsaker. Den vanligaste är att katten har ätit något som den inte borde. Vanligt är också att katten kräks upp hårbollar. Håret får katten i sig när den tvättar pälsen och speciellt vid fällning kan det bli så mycket hår att det bildas hårbollar. Du kan minska risken för hårbollar genom att borsta din katt regelbundet.

Kräkningar är ofta tillfälliga och går oftast över inom 48 timmar.  Är kräkningarna väldigt kraftiga, om katten kräks ofta eller om kräkningarna inte går över inom rimlig tid bör man kontakta en veterinär för närmare undersökning av katten.

2. Tandresorption/FORL

Tandresorption, ofta förkortat TR, är en successiv nedbrytning av kattens tänder. (Ibland används även förkortningen FORL som står för Feline Odontoclastic Resorptive Lesions.) Äldre katter över fem år löper större risk att drabbas. Sjukdomen yttrar sig ofta i att tandens emalj skadas, vilket orsakar att pulpan blottas och att tanden så småningom bryts av. När tandens pulpa blottas leder det till stor smärta hos katten. Men ibland är det tandens rot som bryts ned och då kan katten få kraftig smärta även om tandens krona ser helt normal ut. Det är därför nödvändigt att röntga katter som man misstänker har drabbats av tandresorption. Ett tecken på att katten kan ha drabbats av sjukdomen är att den börjar äta sämre, inte längre vill äta torrfoder eller om katten plötsligt bara tuggar maten på ena sidan av munnen.

3. Bitsår

Bitsår är en vanligt förekommande skada hos katter. Skadan orsakas ofta av att katten varit i slagsmål med andra katter. Bitsår är inte alltid så lätta att se och det händer därför att det blir infekterat och att det bildas en böld.Om du upptäcker att din katt har bitsår är det viktigt att låta en veterinär undersöka såren. Bitsår och bölder behandlas oftast genom dränering och ibland även medicinering med antibiotika.

4. Hyperteros/Giftstruma

Innebär att det produceras mer sköldkörtelhormon än normalt hos katten. Detta är vanligast bland katter som är 10 år och äldre – det kan drabba yngre katter också men det är inte lika vanligt. Det finns många olika symptom på giftstruma hos katt. Några vanliga symptom är ökad aptit och törst men att katten går ner i vikt trots detta. Ett annat symptom kan vara att katten slutar äta helt.

5. Njursvikt

Njursvikt är vanligast bland medelålders och äldre katter. Njurens kapacitet att filtrera och rena blodet från olika substanser minskar kraftigt. Detta i sin tur leder till att en obotlig skada i njurarna uppkommer. Orsaken till njursvikt kan variera och ibland vet man inte varför kattens njurar slutar att fungera normalt.  Vanliga orsaker till njursvikt är ärftliga defekter, tumör eller infektioner. Symptom på detta är bland annat att katten äter dåligt, kräkningar och avmagring.

6. Anorexi/Avmagring

Ibland slutar katter äta, om din katt slutar äta helt och inte äter något den annars tycker om så bör du uppsöka en veterinär. Det finns många olika anledningar till att katten inte äter, det kan vara att den lider av en sjukdom, har ont i tänderna eller psykiska orsaker.

7. Hälta

Det händer att katter blir halta. Detta innebär att katten inte vill eller kan belasta och stödja sig på benet. Andra tecken kan också vara att ben och tass är svullna. Bakomliggande orsaker till hälta kan bland annat vara traumatiska skador som tex klämskador, ligamentskada, ledproblem eller muskelskada. Kontakta veterinär om katten verkar ha väldigt ont och inte alls kan stödja på ben/tass.

8. Urinvägsbesvär

Urinvägsbesvär hos katt är ofta orsakade av inflammationer i urinblåsa och urinrör. Besvären uppkommer då bakterier från de yttre könsorganen kommer in i urinblåsan och orsakar en infektion samt inflammation. Symptom är att katten kissar ofta men att det inte kommer så mycket urin. Andra symptom kan vara att katten skriker när den kissar, känns hängig och äter sämre.  

9. Diarré

Det finns många orsaker till diarré hos katter. Det kan vara stress, byte av foder eller medicin. Beter sig katten som vanligt men har diarré så brukar det gå över av sig själv. Har katten större besvär och är medtagen eller om katten har diarré under lång tid bör man kontakta veterinär för vidare undersökning.

10. Diabetes

Katter drabbas av en typ av diabetes som i många avseenden liknar människans typ 2-diabetes. Katten är det enda djuret förutom människor/primater som drabbas av typ 2-diabetes. Precis som för människor är övervikt en bidragande orsak. Diabetes innebär att katten blir sjuk av förhöjt blodsocker. Vanliga symptom är ökad törst, ökad urinering, ökad aptit samt avmagring.

 

Statistiken är hämtad från Sveland Djurförsäkringars skadestatistik.  

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Kattförsäkring Olycksfall

Vår kattförsäkring med låg kostnad ger ett prisvärt skydd vid olycksfall

20 000 kronor i veterinärvård livet ut ​

Ersätter trafikskador, bitskador och förgiftningar