Urinsten – större risk för hankatter

Urinsten kan vara ett mycket smärtsamt tillstånd för katter. Urinsten utvecklas när kristaller som finns i djurets urin, klumpar ihop sig och blir till pluggar i urinblåsan. Större pluggar kan fastna och sätta stopp i kattens urinrör. Till slut kan djuret inte kissa alls, då är det viktigt att snarast uppsöka veterinär.

Urinsten kan bero på många olika faktorer. Några faktorer som kristallbildning kan orsakas av är bland annat dålig ämnesomsättning, lågt vattenintag, foder med för höga halter (salt, magnesium och fosfat), PH i urinen eller stress. Kristallerna retar även till inflammation i kattens urinrör och urinblåsa.

Större risk för hankatter
Urinstopp är mycket vanligare på hankatter än hos honor. För det mesta är det kastrerade och överviktiga hankatter som drabbas. Kristaller och urinsten drabbar oftare hankatter än honkatter. Det beror på att de har ett bredare urinrör som gör att kristallerna inte täpper för lika lätt.

Svårt att upptäcka
Det kan vara svårt att upptäcka urinsten hos katt. Även om katten kan kissa små skvättar urin, kan kattens blåsa vara överfull. Honkatter kan många gånger kissa men får ofta blod i urinen. Misstänker man att sin katt har totalstopp är det viktigt att man omedelbart kontaktar veterinär. När katten har besvär brukar urinblåsan kännas spänd och ibland öm.

Vanliga symtom

  • Springer på toaletten ofta
  • Det kommer bara lite skvättar urin
  • Orolig
  • Kan ha smärta i buken
  • Ibland blod i urinen
  • Totalstopp, katten kan inte kissa alls

Hos veterinären
Om katten har totalstopp i urinröret, behöver katten sövas och urinvägarna spolas rena. Ibland kan också katten behöva dropp eller smärtstillande. Vissa stenar som finns i urinblåsan kan ofta lösas upp genom specialkost.

Så här förebygger du: 

  • Det är viktigt att katten får i sig tillräckligt med vätska så att den känner för att kissa ofta. Se därför till att det alltid finns rent och friskt vatten att tillgå.
  • Ge katten foder av bra kvalitet
  • Se till att katten håller sig aktiv så att den inte blir överviktig

 

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Kattförsäkring Favorit

Vår mest populära kattförsäkring till ett bra pris med full veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet