Hur fungerar en försäkring för katter?

Precis som vi människor, kan katter bli sjuka och råka ut för olyckor. Det är inte bara en operation som kostar pengar, även en mindre olycka kan stå matte eller husse dyrt. Försäkringar kan väcka många frågor och upplevs ibland som krångliga. Sveland Djurförsäkringars skade- och kundservicechef Christine Ehrlander ger några förklarande punkter som är bra att känna till.

Anledningen till att vi har försäkringar beror på att det ibland händer saker som vi inte kan förutspå och som kan få stora ekonomiska konsekvenser. När många människor går ihop och fördelar risken mellan sig skapas i princip en försäkring. Alla som vill ha en försäkring lägger en viss summa och när någon drabbas så får den personen en del av pengarna som alla lagt ihop.

Bäst skydd vid tidig försäkring
För att det ska vara rättvist lämnar en försäkring bara ersättning om något oväntat eller plötsligt inträffar eller utvecklas. Därför ersätts inte skador eller sjukdomar som uppkommit eller påbörjats innan försäkringen tecknades. Annars hade alla kunnat teckna en försäkring först när olyckan varit framme. Det bästa försäkringsskyddet har man därför om katten försäkras så tidigt som möjligt och utan att göra uppehåll i försäkringen.

Läs ditt villkor
I försäkringsvillkoret anges vad man kan få ersättning för. Var därför noga med att läsa igenom villkoret när du ska teckna en försäkring. Ju mer omfattande försäkringsprodukten är, desto mer brukar försäkringen också kosta.

Varför självrisk?
Veterinärvårdsförsäkringar har även något som kallas självrisk. Självrisken innebär att du betalar en del av kostnaderna själv, det vanligaste är att ha en fast och en rörlig självrisk. Självrisken behövs för att kostnaden för försäkringen inte ska bli för hög för dig till exempel genom att man betalar mindre kostsamma veterinärbesök själv.

Läs mer om våra kattförsäkringar här! 

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Kattförsäkring Favorit

Vår mest populära kattförsäkring till ett bra pris med full veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet