TR/FORL hos katten

Har du för vana att undersöka din katts mun? Så mycket som var tredje katt kan vara drabbad av den smärtsamma tandsjukdomen TR, tidigare kallad FORL. Genom att vara uppmärksam på din katts hälsa kan du förhindra att djuret lider i onödan.

TR är en förkortning på "tooth resorption", som är en successiv nedbrytning av kattens tänder. Äldre tamkatter över fem år har större risk att drabbas. Sjukdomen yttrar sig i att tandens emalj skadas, vilket orsakar att pulpan blottas och att tanden så småningom bryts av. När tandens pulpa blottas leder det till stor smärta hos katten. Det är tyvärr inte känt vad som orsakar sjukdomen.

Hur vet jag om min katt har TR/FORL?
En katt kan gå länge utan att få hjälp och det är därför viktigt att regelbundet se över sin katts tänder. Det finns ingen behandling som stoppar nedbrytningsprocessen när den har dragit igång. Tillståndet är smärtsamt och bör åtgärdas så snabbt som möjligt. Om du misstänker att din katt drabbats av sjukdomen är det därför viktigt att kontakta din veterinär.

Symptom

  • Dålig andedräkt
  • Sämre aptit och stökar ner vid matskålen
  • Skadade tänder
  • Lokalt riklig tandsten
  • Inflammerat tandkött som är rött närmast tänderna
  • Plötsliga tuggrörelser

Hos veterinären röntgas munhålan på katten för att upptäcka de tänder som angripits. Den vanligaste åtgärden är att tänderna dras ut. Om man använder anpassat foder är det faktiskt möjligt för katten att klara sig helt utan tänder.

Ersätter försäkringen TR/FORL?  
Sveland Djurförsäkringar kan lämna ersättning för TR/FORL. Det gäller alla våra kattförsäkringar förutom Sveland Katt Olycksfall. 

Vårt hjärta bultar för djurs välmående och vår strävan är att fler katter ska få lämplig behandling tidigt i sjukdomsprocessen för att på så sätt lindra lidanden och öka livskvaliteten för katterna.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Kattförsäkring Olycksfall