Dolda fel - kattungar

De flesta uppfödare känner till att de enligt konsumentköplagen är skyldiga att ersätta köparen för så kallade dolda fel som uppkommer hos kattungen, men vad är egentligen ett dolt fel och vilket försäkringsskydd finns det?

Ett dolt fel är en sjukdom eller ett fel som funnits eller börjat utvecklas före leveransen till köparen, men som inte kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen. Exempel på dolda fel kan vara missbildningar av inre organ och medfödd dövhet.

Är det en sjukdom eller ett fel som borde ha upptäckts av veterinären, en sjukdom som utvecklats senare under tillväxten eller ett rent olycksfall är det ur försäkringssynpunkt inte ett dolt fel. Allergier och vissa skelettsjukdomar är till exempel inte något som uppfödarens dolda fel-försäkring ersätter, då dessa kan vara ärftliga men utvecklas först senare i kattens liv.

För både uppfödaren och köparen finns det några viktiga saker att tänka på för att undvika att hamna i en tråkig situation om katten blir sjuk:

1. Uppfödaren är skyldig att ersätta kattungeköparen om ett dolt fel upptäcks inom tre år från leveransdagen. Det kan handla om att ersätta veterinärvårdskostnader och mediciner för katten. Om felet är så allvarligt att katten måste avlivas så får uppfödaren ersätta köparen med inköpspriset. Om uppfödaren har en dolda fel-försäkring ger det ekonomisk trygghet för både uppfödaren och för köparen.

2. Sveland Djurförsäkringars dolda fel-försäkring för uppfödare (säljansvarsskydd) gäller i tre år från köptillfället, dock längst till fyra års ålder, oavsett var katten har sin individuella försäkring och oavsett om katten under dessa tre år byter försäkringsbolag. Försäkringen tecknas för hela kattkullen innan försäljning och gäller utan självrisk.

3. Om katten säljs vidare är uppfödaren inte längre skyldig (enligt konsumentköplagen) att ersätta den nya köparen för eventuella dolda fel som upptäcks. Uppfödaren kan dock välja att använda sin dolda fel-försäkring trots detta, men det är uppfödaren som väljer om den ska användas eller inte.

4. Det är viktigt att kattungen är veterinärbesiktigad vid leverans och att besiktningen inte är äldre än sju dagar för att dolda fel-försäkringen ska gälla. På så sätt kan också uppfödare och köpare vara säkra på att katten ansågs frisk vid tidpunkten för överlämnandet.

5. Det finns många sjukdomar och skador som inte räknas som dolda fel. Att köparen tecknar en egen veterinärvårdsförsäkring är viktigt om man vill ha ett omfattande försäkringsskydd.

Dolda fel-skydd i den individuella kattförsäkringen    

Dagens avancerade veterinärvård gör att kostnaderna för operationer och behandlingar kan bli mycket höga. Då uppfödarens dolda fel-försäkringen har ett maxbelopp på 8 000 kr räcker det inte alltid för hela behandlingen.

Sveland Djurförsäkringar erbjuder ett dubbelt skydd genom att även ha ett dolda-fel skydd i den individuella försäkringen som köparen tecknar för katten (gäller Maximal, Favorit och Katteri).

För Katt Favorit och Sveland Katteri ska katten vara försäkrad innan fem månaders ålder och ha ett veterinärintyg utan anmärkning, som inte är äldre än sju dagar vid leverans.

Kattförsäkringen Maximal kan i vissa fall ersätta dolda fel även om katten är införsäkrad efter fem månaders ålder. Köparen kan då direkt få ersättning via sin egen försäkring för veterinärvårdskostnader vid dolda fel, och sedan kan uppfödarens Dolda fel-försäkring gå in och ersätta resterande kostnader, t ex självrisker, medicin och avlivning. På så sätt behöver köparen inte stå för några kostnader själv.

Att tänka på:

1. Uppfödaren måste själv skicka in en ansökan om ersättning från sin Dolda fel-försäkring. Kontakta därför din uppfödare om din katt visar sig ha ett dolt fel.

2. Dolda fel-skyddet i kattens individuella försäkring kan följa med katten vid försäljning om försäkringen tas över av den nya ägaren.