Välj rätt skyddsväst till jakthunden

För många betyder hösten att jaktsäsongen drar igång och det blir dags att se över skyddsutrustningen till hunden. Idag finns det ett stort utbud av skyddsvästar att välja mellan beroende på hundras och den jakt som ska utföras. 

Än så länge finns det ingen förebyggande skyddsåtgärd som fungerar i alla lägen, men det finns några som kan fungera bra i olika situationer. Till exempel finns det skyddsvästar som kan förebygga allvarliga skador som kan uppstå vid jakt, angrepp från rovdjur och vildsvin, i trafik och för att motverka drunkningsolyckor.

Många av de skyddsvästar som finns idag är avsedda för att skydda jakthundar mot vildsvin, men i grunden är de flesta skyddsvästar konstruerade på liknande sätt. Det som kan skilja dem åt är bland annat pris, storleksalternativ, hur västarna fästs och justeras, skydd för olika delar på hunden, skyddsmaterial och antal skyddande lager.

På Viltskadecenter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) pågår utredningar för att se över de olika västarnas effektivitet. Trots att tidigare observationer gett indikationer på att skyddsvästarna kan spara liv, är det idag fortfarande svårt att bedöma hur bra västarna egentligen skyddar vid angrepp eftersom de behöver användas under flera jaktsäsonger och på ett större antal hundar. 

Vildsvinsjakt 
Skyddsvästarna för vildsvin är avsedda för att skydda de delar på hunden som många gånger skadas vid ett vildsvinsangrepp som exempelvis hals, buk, bakdel och bröst. Vildsvinet går ofta till angrepp med sina vassa betar och bett och skyddsvästarna är därför många gånger utformade med flera lager av det starka materialet kevlar. 

Vargangrepp 
Vargen är den rovdjursart som har störst konfliktpotential när det gäller angrepp på hundar. De jägare som bedriver jakt i områden där det förekommer varg, känner ofta en stor oro för att hunden ska attackeras. En skyddsväst kan hjälpa djurägaren att känna en trygghet då det finns någonting som kan avbryta angreppet.

- Att vargar går till angrepp är inget vanligt förekommande i jämförelse med hur många timmar jakthundarna är i skogen och jagar. Om en varg går till angrepp är chansen liten att hunden överlever. Det är vanligt att vargen attackerar bakifrån och biter på hundens övre halva. Deras bett är även så starkt att hunden kan dö även om tänderna inte går igenom västen, säger Jens Frank, forskare på Viltskadecenter SLU. 

Det finns två typer av skyddsvästar som är aktuella för hundar, dels en skyddsväst som utlöser elstötar och en skyddsväst med stålpiggar. Skyddsvästen med stålpiggar gör det svårt för vargen att bita över ryggen på hunden, som är vanligt vid vargangrepp. Piggvästen kan vara en förebyggande åtgärd då vargen biter i stålet i skyddsvästen. 

Elvästen gör att vargen får en elektrisk stöt om den biter över hundens rygg. Stöten går genom silverfärgade ledare som är placerade på västens övre halva. Elvästen skyddar inte mot själva bettet men stöten är avsedd för att vargen ska bli avskräckt att bita igen. Det finns också en strävan att elvästen ska göra att vargen är mindre benägen att angripa hundar även en tid efter angreppet.

Drunkningsolyckor
När hundar jagar löst i skogen och är på jakt efter sitt byte, händer det ibland att de faller i vattnet och riskerar att drunkna. Om din hund jagar nära en vak eller liknande kan en skyddsväst med funktioner som ser till att hålla hunden flytande vara en skyddsåtgärd. 

Trafikskador 
Det är ett vanligt förekommande att jakthundar skadas i trafiken. En skyddsväst med reflexer kan därför ge ett skydd genom att göra hunden mer synlig i trafiken.

Tips vid köp av skyddsväst:

  • Se till att västen passar för den jakt du ska utföra
  • Var noga med att storleken passar 
  • Testa och se så att hunden har bra rörlighet i västen 
  • Kontrollera så att hunden inte blir för varm i västen
  • I vissa län kan man söka om bidrag för inköp av skyddsväst mot varg 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit