Se upp för tunna isar

Varje år händer det att hundar går genom isen, vilket utsätter både dem själva och hundägare för livsfara. Isens tjocklek är svår att uppskatta och det ombytliga vädret kan göra isen tunn och förrädisk. Det säkraste är att hålla hunden kopplad i närheten av isar.

Många olyckor sker när hunden är lös och får vittring eller får syn på något spännande som gör att den springer över den lövtunna isen. Om olyckan är framme så ring räddningstjänsten. De har rätt utrustning för att rädda hunden. Utsätt inte dig själv för fara genom att gå ut på isen, speciellt inte om hunden är långt ut eller på djupt vatten.

När väl hunden kommer upp på land gäller det att i första hand förhindra fortsatt nedkylning. Eftersom hunden snabbt blir nedkyld är det viktigt att därefter torka den så torr som möjligt. Uppvärmningen till normaltemperatur måste ske långsamt, en grad per timme är en bra måttstock. Svep in hunden i filtar och värm djuret så att den sakta återfår kroppsvärmen. Massera gärna hunden och när den blir piggare är det bra för den naturliga uppvärmningen att den rör på sig. Kontakta även din veterinär för rådgivning.

Symptom på nedkylning
• Skakningar (upphör när temperaturen sjunker ytterligare)
• Stela muskler
• Låg puls och andningsfrekvens
• Hunden känns kall och kroppstemperaturen är under 35°C
• Apati följt av medvetslöshet

Åtgärder vid nedkylning
1. Flytta hunden i lä eller helst inomhus.
2. Vira in den i filtar. Fyll plasthandskar/påsar med varmt vatten och lägg vid bröstkorgen och ryggen. Även aluminiumfolie kan användas som isolering.
3. Se till att uppvärmningen sker långsamt. Lagom takt är 1 grad per timme.
4. Ge varm dryck eller om möjligt varm sockerlösning.

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit

Vår mest populära hundförsäkring till ett bra pris med full veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet