Koppeltvång mellan den 1 mars och 20 augusti

Mellan den 1 mars och 20 augusti varje år måste du hålla extra stor uppsikt över din hund. Lagen om koppeltvång är till för att skydda vilda djur som får ungar under denna period. Men vad innebär egentligen koppeltvång och var får din hund vara lös?

Under våren och sommaren händer det mycket i naturen, till exempel får många vilda däggdjur och fåglar sina ungar. För att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur är därför reglerna för att ha hunden lös ännu strängare under den här perioden.

Riskerar böter
Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar hållas under sådan uppsikt att de hindras från att springa lösa i marker där de kan driva eller förfölja vilt. Hunden måste inte vara kopplad, men kontrollen över hunden ska motsvara ett slags osynligt koppel. Med andra ord så måste den omedelbart lyda när man kallar på den.

Få hundar klarar av att vara utan koppel i naturen. Om det dyker upp en kanin några meter framför är det svårt för hunden att motstå frestelsen att jaga den. Men om du inte håller koll på din hund och den ställer till skada, riskerar du böter. Som hundägare är du nämligen alltid ansvarig för de skador som hunden orsakar. 

Regler kan skilja sig åt
Reglerna för hunden kan skilja sig åt beroende på vilken kommun du bor i. Som hundägare är du skyldig att känna till vilka lagar som gäller. Om du behöver information om vad som gäller där just du bor kan du kontakta din kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor.

I vissa kommuner råder det strikt tillsyn och på vissa platser totalt hundförbud som till exempel i vissa parker, lekplatser, idrottsplatser, badplatser och liknande. Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom särskilt inhägnade områden som hundrastgårdar. Det här gäller också oavsett storlek och ras på hunden.

Undantag från reglerna kan göras vid till exempel jakt och träning av jakt- polis- och vallhundar.

 

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit

Vår mest populära hundförsäkring till ett bra pris med full veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet