Hitta den bästa hundförsäkringen för dig och din hund - såhär fungerar en hundförsäkring

Precis som vi människor, kan hundar bli sjuka och råka ut för olyckor. Det är inte bara en operation som kostar pengar, även en mindre olycka kan stå matte eller husse dyrt. Här är några förklarande punkter som är bra att känna till när man ska välja hundförsäkring.

Anledningen till att vi har försäkringar beror på att det ibland händer saker som vi inte kan förutspå och som kan få stora ekonomiska konsekvenser. När många människor går ihop och fördelar risken mellan sig skapas i princip en försäkring. Alla som vill ha en försäkring lägger en viss summa och när någon drabbas så får den personen en del av pengarna som alla lagt ihop. 

Typ av försäkring
Hundförsäkringar finns ofta i olika omfattningar beroende på vilket skydd du är ute efter. Priset på en hundförsäkring har ökat kraftigt under senare år. Samtidigt har utbudet vuxit och det finns till exempel speciella jakthundsförsäkringar eller försäkringar för uppfödare/avelshundar. Som djurägare bör du tänka igenom vilken försäkring som passar din hund och er situation bäst.

Här är det viktigt att exempelvis fundera på vilka typer av behandlingar som du vill ha möjlighet att din hund ska kunna få. Dagens veterinärvård är väldigt avancerad och blir snabbt dyr. Du kan välja mellan olika nivåer på veterinärvårdsersättningen.

Pris och villkor
När du tecknar en försäkring köper du en produkt som vanligtvis gäller i ett år från den dag försäkringen börjar gälla. Se till att läsa igenom försäkringsvillkoret noggrant så du vet vad man kan få ersättning för. Ju mer omfattande försäkringsprodukten är, desto mer brukar försäkringen också kosta.

Bäst skydd vid tidig försäkring
För att det ska vara rättvist lämnar en försäkring bara ersättning om något oväntat eller plötsligt inträffar eller utvecklas. Därför ersätts inte skador eller sjukdomar som uppkommit eller påbörjats innan försäkringen tecknades. Annars hade alla kunnat teckna en försäkring först när olyckan varit framme. Det bästa försäkringsskyddet har man därför om hunden försäkras så tidigt som möjligt och utan att göra uppehåll i försäkringen.

Veterinärvårdsförsäkring
Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i hundens försäkring och ger ersättning om hunden blir sjuk eller skadad och behöver uppsöka veterinär.

Veterinärvårdsförsäkringar har även något som kallas självrisk. Självrisken innebär att du betalar en del av kostnaderna själv, det vanligaste är att ha en fast och en rörlig självrisk. Självrisken behövs för att kostnaden för försäkringen inte ska bli för hög för dig till exempel genom att man betalar mindre kostsamma veterinärbesök själv. Beroende på vilken fast och rörlig självrisk du väljer påverkar du priset på försäkringen. 

Livförsäkring
En livförsäkring är valfri att teckna. Försäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Livvärdet kan högst uppgå till hundens gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet fastställs med ledning av normalt inköpspris, samt eventuella tävlingsmeriter eller andra meriter.

Tilläggsförsäkringar
Med tilläggsförsäkringar kan du utöka ditt skydd ytterligare med till exempel en rehabiliterings-, medicin- eller personolycksfallsförsäkring.

Vi erbjuder även en dolda fel-försäkring för valpkullen. Den kan vem som helst teckna som får en valpkull, man behöver inte ha en registrerad kennel eller ha tiken försäkrad hos oss. Läs mer om den här.

 

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit

Vår mest populära hundförsäkring till ett bra pris med full veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet