Vad händer med försäkringen om min hund blivit biten?

Vi får dagligen frågor kring hur man ska gå tillväga om ens hund blivit biten av en annan hund. Gäller försäkringen och vem är egentligen ersättningsskyldig? Vi reder ut hur det ligger till i vår artikelserie om hundar som skadar varandra. Ursula Lige Berglund är produktspecialist på Sveland Djurförsäkringar. Här svarar hon på hur du kan tänka kring din djurförsäkring om din hund skadats av en annan hund.

Det kan dyka upp många frågetecken kring skador som orsakas av en annan hund när man står hos veterinären. Omständigheterna kring fall där en hund biter en annan hund ser olika ut från gång till gång och det är svårt att uttala sig om vad det exakta utfallet blir eller garantera att det stämmer in på en situation just du har varit med om. Vi har utgått ifrån generella exempel på vanliga frågor. 

Vems försäkring ska man använda?
- Normalt sett gäller den skadade hundens veterinärvårdsförsäkring om den behöver vård för bitskador. Kontrollera alltid vilken typ av vård din försäkring täcker innan du tecknar den.Om ägaren till den bitande hunden har en hemförsäkring där en ansvarsförsäkring ingår kan denna täcka kostnaderna för till exempel vård och resor för den skadade hunden. Om ansvarsförsäkring saknas kan man istället komma att behöva betala kostnaderna ur egen ficka, säger Ursula Lige Berglund.  

Belastas min försäkring?
- Om du har en försäkring som täcker veterinärkostnaderna för din skadade hund kan du välja att använda den. Då belastas din försäkring, vilket betyder att du betalar självrisk och kostnaden för vården dras på din årliga veterinärvårdsersättning. Den bitande hundens ägare är sedan skyldig att ersätta dig för det du själv betalar, till exempel din självrisk, eventuella kostnader för resor och mediciner. Om du har möjlighet att själv betala hela kostnaden ur egen ficka hos veterinären, och alltså inte vill använda försäkringen, kan du välja att göra det. Då blir ägaren till den bitande hunden skyldig att ersätta dig för de kostnader du lagt ut. 

Kan den bitande hundens ägare betala kostnaderna för vård direkt på plats hos veterinären?
- Ja, om ägaren går med på det kan ni bestämma att kostnaderna betalas på plats hos veterinären. I annat fall måste du alltid själv betala för din hunds vård i första hand, sedan görs skadeståndskostnader upp i efterhand. I fall där båda hundarna skadats och båda anses ha lika stor del i att skadorna uppstod kan man göra upp om att stå för de egna kostnaderna för vård. 

Vad händer om vi inte kommer överens? 
- Vid en tvist betalar du först själv dina egna veterinärkostnader, sedan får du i efterhand begära skadestånd från den andra ägaren om du anser dig ha rätt till det.

Läs också del 1 där vi svarar på jurdiska frågor om hundbett. 

I del 3 ger vi några praktiska tips om hur du kan gå tillväga om olyckan är framme.

Har du frågor om din djurförsäkring eller vill du teckna en försäkring till ditt djur? Kontakta oss så hjälper vi dig!