Dolda fel - för uppfödare och valpköpare

De flesta uppfödare känner till att de enligt konsumentköplagen är skyldiga att ersätta köparen för så kallade dolda fel som uppkommer hos valpen, men vad är egentligen ett dolt fel och vilket försäkringsskydd finns det?

Ett dolt fel är en sjukdom eller ett fel som funnits eller börjat utvecklas före leveransen till köparen, men som inte kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen. Exempel på dolda fel kan vara missbildningar av inre organ eller medfödd dövhet.

Är det en sjukdom eller ett fel som borde ha upptäckts av veterinären, en sjukdom som utvecklats senare under tillväxten eller ett rent olycksfall är det ur försäkringssynpunkt inte ett dolt fel. Lynnesfel, allergier och vissa skelettsjukdomar är till exempel inte något som uppfödarens dolda fel-försäkring ersätter, då dessa kan vara ärftliga men utvecklas först senare i hundens liv.

För både uppfödaren och köparen finns det några viktiga saker att tänka på för att undvika att hamna i en tråkig situation om hunden blir sjuk:

  1. Uppfödaren är skyldig att ersätta valpköparen om ett dolt fel upptäcks inom tre år från leveransdagen. Det kan handla om att ersätta veterinärvårdskostnader och mediciner för hunden. Om felet är så allvarligt att hunden måste avlivas så får uppfödaren ersätta köparen med inköpspriset. Om uppfödaren har en dolda fel-försäkring ger det ekonomisk trygghet för både uppfödaren och för valpköparen.

  2. Sveland Djurförsäkringars dolda fel-försäkring för uppfödare (säljansvarsskydd) gäller i tre år från köptillfället, dock längst till fyra års ålder, oavsett var hunden har sin individuella försäkring och oavsett om hunden under dessa tre år byter försäkringsbolag. Försäkringen tecknas för hela valpkullen innan försäljning och gäller utan självrisk.

  3. Om hunden säljs vidare är uppfödaren inte längre skyldig (enligt konsumentköplagen) att ersätta den nya köparen för eventuella dolda fel som upptäcks. 

  4. Det är viktigt att valpen är veterinärbesiktigad vid leverans och att besiktningen inte är äldre än sju dagar för att dolda fel-försäkringen ska gälla. På så sätt kan också uppfödare och köpare vara säkra på att hunden ansågs frisk vid tidpunkten för överlämnandet.

  5. Det finns många sjukdomar och skador som inte räknas som dolda fel. Att köparen tecknar en egen veterinärvårdsförsäkring är viktigt om man vill ha ett omfattande försäkringsskydd.

Dolda fel-skydd i den individuella hundförsäkringen
Dagens avancerade veterinärvård gör att kostnaderna för operationer och behandlingar kan bli mycket höga. Då uppfödarens dolda fel-försäkringen har ett maxbelopp på 12 000 kr räcker det inte alltid för hela behandlingen.

Sveland Djurförsäkringar erbjuder ett dubbelt skydd genom att även ha ett dolda-fel skydd i den individuella försäkringen som köparen tecknar för hunden (gäller Maximal, Favorit och Kennel).

För Hund Favorit och Sveland Kennel ska hunden vara försäkrad innan fyra månaders ålder och ha ett veterinärintyg utan anmärkning, som inte är äldre än sju dagar vid leverans.

Hundförsäkringen Maximal kan i vissa fall ersätta dolda fel även om hunden är införsäkrad efter fyra månaders ålder.

Köparen kan då direkt få ersättning via sin egen försäkring för veterinärvårdskostnader vid dolda fel, och sedan kan uppfödarens Dolda fel-försäkring gå in och ersätta resterande kostnader, t ex självrisker, medicin och avlivning. På så sätt behöver köparen inte stå för några kostnader själv.

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit

Vår mest populära hundförsäkring till ett bra pris med full veterinärvårdsersättning livet ut

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet