Inflammation i analsäcken

Analsäcksinflammation kan vara besvärande för hundar. Vissa hundar drabbas en enda gång i sitt liv medan för andra är det ett återkommande problem.

Hunden har två körtlar, så kallade analsäckar, som sitter på vardera sidan precis innanför analöppningen. I säckarna samlas ett sekret som normalt sett töms ut regelbundet när hunden bajsar.

Man vet inte riktigt vilken funktion sekretet har men man tror att en doftmarkerande körtel fungerar revirmarkerande. När körtlarna fungerar normalt på hunden ska de producera en lättflytande vätska. Problemet är relativt vanligt, framför allt tycks småväxta raser vara överrepresenterade.

Analsäcksinflammation orsakas av att körtlarna blir överfyllda och inflammerade och kan därför inte tömmas normalt. Det stillastående innehållet leder till en inflammation/infektion.

Tidiga symtom

  • Klåda i analområdet
  • Hunden åker kana med ändan
  • Slickar/biter sig runt svansroten

Behandling
Kontakta din veterinär vid symptom på analsäcksinflammation. Veterinären kan tömma samt spola analsäckarna. Om hunden har återkommande problem kan analsäckarna behöva opereras bort. I vissa fall kan den här överfyllnaden/inflammationen utvecklas till en böld som kan vara smärtsamt för hunden.

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Jägarhundförsäkring

Vår hundförsäkring med särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt

Full veterinärvårdsersättning livet ut för sjukdomar och olycksfall

20 procent skadefrihetsrabatt ingår direkt från start