Ska du sälja din häst? Tänk på detta!

Om du ska sälja din häst är det viktigt att veta vilka regler som gäller. Tillsammans med Juridika delar vi här med oss av råd och tips vid försäljning av häst.

Det kan finnas en eller flera orsaker till varför det uppstår problem mellan partnerna i ett hästköp. Till exempel kan det bero på att hästen inte lever upp till köparens förväntningar, att hästen visar sig ha ett fel eller att köparen helt enkelt ångrar sitt val av häst.

En hästförsäljning regleras antingen av köplagen eller konsumentköplagen. Den roll som säljare och köpare har, avgör vilken lag som gäller.

Vilken lag gäller?

Säljare                                          Köpare                                       Lag

Privat                                             Privat                                          Köplagen         

Företag                                          Privat                                          Konsumentköplagen

Privat                                             Företag                                       Köplagen               

Företag                                          Företag                                       Köplagen         

Privat         Förmedlare                Privat                                        Konsumentköplagen

 

Vad är skillnaden mellan köplagen och konsumentköplagen?
Köplagen är dispositiv, vilket innebär att avtalet gäller framför lagen. Det man kommit överens om i avtalet är det som gäller. Tänk på att avtalet alltid ska vara skriftligt!

Konsumentköplagen är tvingande, det vill säga att den inte går att avtala bort. Det går till exempel inte att sälja en häst i ”befintligt skick”, enligt Konsumentköplagen. Lagen gäller framför avtalet, men det går alltid att avtala om bättre villkor för köparen än vad lagen säger.

Tar du hjälp av en förmedlare – eller är du förmedlare?
Om en privatperson ska sälja en häst till en annan privatperson och anlitar en förmedlare, som är näringsidkare,kommeröverlåtelsen att gå under konsumentköplagens tvingande regler – trots att säljaren är en privatperson. Förmedlaren och säljaren har ett solidariskt ansvar om det visar sig vara ett fel på hästen. Köparen kan på så sätt välja att rikta anspråk mot antingen säljaren eller förmedlaren. Tänk därför på att det alltid behövs ett avtal mellan en säljare och en förmedlare.

Beroende på om det är köplagen eller konsumentköplagen som gäller för försäljningen, är det olika regler för:

 • Hur omfattande säljarens upplysningsplikt är, det vill säga vad säljaren behöver informera köparen om.
 • Hur omfattande köparens undersökningsplikt är, som menas med hur mycket köparen behöver kontrollera hästen, veterinärjournaler, tävlingsresultat m.m.
 • Om hästen kan säljas i befintligt skick.
 • Vad som kan regleras i det skriftliga avtalet.

Vad ska man tänka på inför försäljningen?
Du som säljare har upplysningsplikt, det vill säga har en skyldighet att berätta allt du vet om hästen. Tänk på vad som utlovas i annonsen och sociala medier om hästen så att hästen verkligen lever upp till detta.

Uppmana köparen att göra en egen veterinärundersökning, provrida, hantera hästen och titta på hästens eventuella tävlingsresultat på TDB eller Equipe. Lämna fullmakt för köparen att få kontakta veterinär som behandlat hästen, hovslagare och försäkringsbolag.

Upprätta ett skriftligt avtal 
Var noga med att i avtalet skriva med allt ni har kommit överens om. Det finns ingen automatisk ånger- eller bytesrätt på en häst. Vill säljaren erbjuda detta, måste det skrivas in i avtalet.

Checklista inför hästförsäljning!

 • Kontrollera om köparen är privatperson eller företagare.
 • Informera köparen allt du vet om hästen.
 • Har du använt dig av en förmedlare?
 • När och hur ska hästen levereras till/hämtas av köparen?
 • När går den ekonomiska risken för hästen över på köparen?
 • Lämna fullmakt till köparen för att få information om hästen.
 • Låt köparen provrida och hantera hästen.
 • Skriv alltid ett avtal!

Har du hamnat i tvist angående din hästförsäljning?
Rättskydd ingår vanligtvis i din hemförsäkring och täcker delar av dina omkostnader för ett juridiskt ombud. Rättsskydd kan sökas för tvister som rör belopp över 22 750 kronor.

 

 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring