Sandkolik hos häst

Hästar som vistas på sandjord kan drabbas av sandkolik, också kallat sandförstoppning. Det uppstår när hästen får i sig för mycket sand som ansamlas i grovtarmen. I områden där hästar går på hårt avbetad sandjordsbeten och lätt får i sig sand kan sandkolik vara den vanligaste typen av kolik som drabbar hästen under höst och vinter.

– Just nu ser vi att ovanligt många hästar drabbas av sandkolik. Genom att vara påläst är det lättare att upptäcka symtom och veta när det är dags att kontakta veterinär. Det går också att arbeta förebyggande mot sandkolik. Speciellt uppmärksam bör du vara om du har din häst i en hage med sandrik mark, säger Linda Tveit, skadechef Affärsområde Häst på Sveland Djurförsäkringar.

Symtom
Symtomen på sandkolik är många och kan variera. Drabbade hästar kan vara lösa i magen och tappa i vikt. Efterhand som mer sand samlas kan man se symtom på måttlig till kraftig kolik. Det är inte ovanligt att hästen inte visar några symtom alls innan de drabbas av akut kolik på grund av sandförstoppning och tarmlägesförändring. Sanden hindrar normal passage av gas, som orsakar gasansamling och tarmlägesförändringar. Dessa hästar får akut kolik med utspänd buk. Om stora mängder sand ansamlats kan hästen bli förstoppad vilket visar sig genom ihållande symtom på kolik.

Undersökning och behandling
Om du misstänker att din häst har drabbats av sandkolik är det viktigt att kontakta veterinär för rådgivning. Om hästen har kraftigare kolik krävs ofta akut behandling av veterinär. Veterinären gör en allmän klinisk undersökning, lyssnar på hästens bukljud, gör en rektalundersökning och undersökning genom sond i magsäcken. För att bekräfta diagnosen kan man använda sig av bukröntgen eller ultraljud. I ett fåtal fall av akut skede av sandförstoppning krävs bukoperation för att tömma tarmen på sand och lägga den i rätt läge igen.

Kom ihåg att du som Svelandkund och hästägare erbjuds obegränsat med kostnadsfria besök hos FirstVet – veterinärkliniken på nätet. FirstVet är en trygg tjänst för de gånger du är osäker på om besöket på veterinärkliniken behövs, vid icke-akuta besvär, beteendefrågor eller om du snabbt behöver komma i kontakt med en veterinär. Du träffar veterinären genom ett videosamtal i din mobiltelefon, dator eller surfplatta. 

Förebyggande
Förebygg sandkolik genom att undvika hagar med sandjord under höst och vinter om möjligt. Låt hästen äta i sin box istället för utfodring på marken. För hästar i riskzonen kan man ge loppfrön i förebyggande syfte. I extrema fall kan man behöva sätta munkorg på hästen när den vistas i hagen.

Här kan du läsa mer om kolik hos häst. 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring