Förebygg ledinflammation hos häst

Artrit, det vill säga ledinflammation, är en diagnos många hästar drabbas av. Inflammation i kotleden är en vanlig typ av inflammation som ofta orsakas av överansträngning eller vrickning. Skador i hästens leder är svåra att reparera, det är därför viktigt att vidta förebyggande åtgärder mot till exempel kotledsinflammation.

När hästens leder utsätts för olika påfrestningar under en längre tid kan kotleden lätt ta skada. Inflammationen orsakas ofta av en vrickning eller överansträngning på kotleden, som sitter mellan skenbenet och hoven. Det kan bero på att hästen länge utsatts för överansträngning i leden på grund av ensidig träning, felaktig skoning, övervikt eller dåligt underlag.

Kotledsinflammation är vanligast i frambenen och misstänker du att din häst drabbats, bör du kontakta en veterinär.

Vanliga symptom på kotledsinflammation

  • Hälta på ett eller flera ben
  • Nedsatt funktion
  • Ökad värme runt kotan
  • Svullnad på/i ledkapseln
  • Hudrodnad
  • Smärta

Förebygg kotledsinflammation
Om inflammationen ständigt återkommer eller om den pågår under en längre tid, kan den bli kronisk. Därför är det viktigt att upptäcka tidiga symtom på hästen. Träningen bör anpassas efter hästens styrka och kondition för att inte orsaka överbelastning. Andra förebyggande åtgärder är att träna hästen så varierat som möjligt och på olika underlag. För att minska risken för överbelastning är det också viktigt att använda rätt utrustning och utfodra hästen på rätt sätt så att den inte blir överviktig. Underskatta inte heller vikten av en bra och korrekt skoning. 

Hos veterinären
Om du misstänker att din häst har kotledsinflammation är det lämpligt att en veterinär undersöker hästen. Kotledsinflammation är en av våra vanligaste diagnoser på en häst. Behandlingen är medicinsk och för att hästen ska bli frisk krävs vila och återhämtning.

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring

Vår hästförsäkring för dräktiga ston som ger skydd för uteblivet eller förlorat föl

Veterinärvårdsförsäkring för fölet ingår med 100 000 kr de första 30 dagarna

Stoet behöver inte vara grundförsäkrat hos Sveland