PUL och cookies

Hantering av personuppgifter
Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna kan kompletteras med information från offentliga register. Vi kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Ansvarig för personuppgifterna är:
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt
545000-7165

Registrering av personuppgifter sker i den utsträckning som är nödvändig för försäkringsadministration, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kommer att användas för utvärderingar, analyser, marknadsföring och när upplysningsskyldighet finns gentemot en myndighet.

Nödvändiga uppgifter lämnas till Sveland Djurförsäkringars samarbetspartners för exempelvis skadereglering.

Vi sparar inte uppgifter om försäkringar som inte blivit beviljade och försäkringar som blivit avslutade längre än nödvändigt.

Enligt PuL har du som försäkringstagare rätt att genom en skriftlig ansökan, en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig samt skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

För att få upplysning om vilka personuppgifter vi har behöver du skicka in en skriftlig begäran med ditt försäkrings- eller personnummer samt din namnteckning till:

Sveland Djurförsäkringar
Registerutdrag
Box 31
281 21 Hässleholm

Cookies
Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vi informera dig om att vi använder cookies. Cookies är en teknisk funktion som gör att du kan navigera enklare och snabbare på hemsidan.

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se
Vill du inte tillåta cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare.


Kontakta oss om du har några frågor

0451-38 30 00